LỊCH KHAI GIẢNG

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học xin thông báo đến các học viên lịch khai giảng và tổ chức kiểm tra các khóa học tại Trung tâm năm học 2021 – 2022 như sau:

1. Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Khóa

Ngày khai giảng

Ngày kiểm tra

30

15/12/2021

20/03/2022

31

26/04/2022

15/05/2022

32

16/05/2022

10/07/2022

33

11/07/2022

04/09/2022

34

05/09/2022

30/10/2022

35

01/11/2022

25/12/2022

 

2. Chứng nhận năng lực tiếng Anh do trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ cấp (tiếng Anh CTUT)

Khóa

Ngày khai giảng

Ngày kiểm tra

1

15/12/2021

13/03/2022

2

14/03/2022

25/05/2022

3

23/05/2022

31/07/2022

4

01/08/2022

09/10/2022

5

10/10/2022

18/12/2022

 

* Trung tâm thường xuyên mở các lớp ôn chứng chỉ TOEIC quốc tế và chứng chỉ A2, B1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam..

 

Lệ phí đăng ký các lớp đào tạo tại Trung tâm như sau:

STT

Tên lớp học

Số tiết

Số tiền

Ghi chú

1

Lớp TOEIC 250

90

1.200.000

 

2

Lớp TOEIC 350

90

1.450.000

 

3

Lớp ôn tiếng Anh CTUT

75

2.000.000

 

4

Lớp B1

96

2.000.000

 

5

Lớp tiếng Nhật N5

96

3.000.000

 

6

Lớp CC UD CNTT CB

60

750.000

Lệ phí thi: 500.000

7

Lớp CC UD CNTT NC

60

900.000

Lệ phí thi: 600.000

– Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nộp học phí bằng 95% mức thu học phí dành cho chứng chỉ UD CNTT.