LỊCH KHAI GIẢNG

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học xin thông báo đến các học viên lịch khai giảng và tổ chức kiểm tra các khóa học tại Trung tâm năm 2024 như sau:

  1. Chứng nhận TOEIC CTUT

Khoá

Ngày khai giảng

Ngày Thi

29

08/01/2024

31/3/2024

30

01/4/2024

09/06/2024

31

10/06/2024

25/08/2024

32

26/08/2024

03/11/2024

33

04/11/2024

05/01/2025

  1. Chứng nhận tương đương Bậc 3 (B1 CTUT)

Khoá

Ngày khai giảng

Ngày Thi

2

08/01/2024

07/4/2024

3

08/4/2024

16/06/2024

4

17/06/2024

08/09/2024

5

09/09/2024

10/11/2024

6

11/11/2024

12/01/2025

  1. Chứng chỉ UDCNTT

Khoá

Ngày khai giảng

Ngày Thi

44

08/01/2024

17/03/2024

45

18/03/2024

05/05/2024

46

06/05/2024

30/06/2024

47

01/07/2024

18/08/2024

48

19/08/2024

06/10/2024

49

07/10/2024

01/12/2024

* Trung tâm thường xuyên mở các lớp ôn chứng chỉ TOEIC quốc tế, lớp ôn B1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Lệ phí đăng ký các lớp đào tạo tại Trung tâm từ năm 2024 trở về sau cụ thể như sau:

STT

Tên lớp học

Số tiết

Số tiền

Ghi chú

1

Lớp TOEIC QT 250

90 tiết

1.200.000đ

 

2

Lớp TOEIC QT 350

90 tiết

1.450.000đ

 

3

Lớp TOEIC QT 450

108 tiết

3.000.000đ

 

4

Lớp ôn thi CN TOEIC CTUT (bao gồm LP dự KT và cấp CN)

75 tiết

2.000.000đ

 

5

Lớp ôn thi CN tiếng Anh tương đương bậc 3 (bao gồm LP dự KT và cấp CN)

75 tiết

2.700.000đ

 

6

Lớp ôn thi CN tiếng Nhật tương đương N4 (bao gồm LP dự KT và cấp CN)

75 tiết

2.700.000đ

 

7

Lớp ôn thi CC ƯD CNTT cơ bản (bao gồm LP dự thi và cấp CC)

60 tiết

1.250.000đ

 

8

Lớp ôn thi CC ƯD CNTT nâng cao (bao gồm LP dự thi và cấp CC)

60 tiết

1.400.000đ

 
9

Lớp lập trình ứng dụng C#

108 tiết

3.000.000đ

 

10

Lớp tiếng Nhật N5

06 tháng

3.000.000đ

 

11

Lớp tiếng Nhật N4

06 tháng

4.000.000đ

 

12

Lớp tiếng Nhật N3

06 tháng

5.000.000đ