LỊCH KHAI GIẢNG

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học xin thông báo đến các học viên lịch khai giảng và tổ chức kiểm tra các khóa học tại Trung tâm năm học 2020 – 2021 như sau:

1. Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Khóa

Ngày khai giảng

Ngày kiểm tra

25

01/03/2021

25/04/2021

26

26/04/2021

20/06/2021

27

07/06/2021

01/08/2021

28

26/07/2021

19/09/2021

29

20/09/2021

14/11/2021

30

15/11/2021

09/01/2022

 

2. Chứng nhận năng lực tiếng Anh do trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ cấp (tiếng Anh CTUT)

Khóa

Ngày khai giảng

Ngày kiểm tra

5

01/03/2021

16/05/2021

6

17/05/2021

08/08/2021

7

19/07/2021

03/10/2021

8

04/10/2021

12/12/2021

9

13/12/2021

06/03/2022

 

* Trung tâm thường xuyên mở các lớp ôn chứng chỉ TOEIC quốc tế và chứng chỉ A2, B1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam..

 

Lệ phí đăng ký các lớp đào tạo tại Trung tâm như sau:

STT

Tên lớp học

Số tiết

Số tiền

Ghi chú

1

Lớp TOEIC 250

90

1.200.000

 

2

Lớp TOEIC 350

90

1.450.000

 

3

Lớp ôn tiếng Anh CTUT

75

1.700.000

 

4

Lớp B1

96

2.000.000

 

5

Lớp tiếng Nhật N5

96

3.000.000

 

6

Lớp CC UD CNTT CB

60

750.000

 

7

Lớp CC UD CNTT NC

60

900.000

 

– Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nộp học phí bằng 95% mức thu học phí dành cho chứng chỉ UD CNTT.