Giới thiệu

Giám đốc: Ths. Nguyễn Bá Duy.

Email: nbduy@ctuet.edu.vn

Phó Giám đốc: Ths. Ngô Uyên Phương.

Email: nuphuong@ctuet.edu.vn


 1. Chức năng

        Bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ và tin học cho người học tại Trường và các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

2. Nhiệm vụ

 • Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng ngoại ngữ bao gồm tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, TOEIC;
 • Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tin học gồm ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao;
 • Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng ngoại ngữ và tin học khác theo nhu cầu của người học;
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương và của trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ;
 • Phối hợp với các sở, ban, ngành trong thành phố Cần Thơ đánh giá năng lực ngoại ngữ và tin học cho các đợt thi tuyển công chức và nâng ngạch;
 • Phối hợp với phòng Đào tạo và phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí để tổ chức, kiểm tra rà soát năng lực ngoại ngữ đầu vào cho sinh viên chính quy của Trường;
 • Định kỳ tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ và tin học trên địa bàn, nghiên cứu, tổng hợp, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng;
 • Đề xuất phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Trung tâm; Quản lý tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật;
 • Tham gia các chương trình, hoạt động dạy và học ngoại ngữ, tin học tại thành phố Cần Thơ hoặc theo thông báo của đơn vị tổ chức;
 • Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế để phát triển, hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ và tin học;
 • Phối hợp với IIG tổ chức các kỳ thi quốc tế TOEIC;
 • Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Đề án Hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học đã được Nhà Trường phê duyệt và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

3. Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ: Số 256, Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
 • Điện thoại: 02923.890.698.
 • Email: trungtamnnth@ctuet.edu.vn.