Thông báo lịch thi Chứng chỉ UD CNTT khóa 19

          Thời gian kiểm tra Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khóa 19 sẽ được tổ chức vào 2 ngày (31/05/2020 và 07/06/2020). Học viên tham gia kỳ kiểm tra xem chi tiết danh sách đính kèm:

          – Danh sách thí sinh dự kiểm tra ngày 31/05/2020: Xem tại đây

          – Danh sách thí sinh dự kiểm tra ngày 07/06/2020: xem tại đây

          Lưu ý: Học viên phải nắm thông tin về ngày thi để tham gia dự thi đúng quy định.

You may also like...