Danh sách học viên nhận chứng chỉ UD CNTT khóa 17

Thông tin về chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa 20 cấp cho học viên.

Đợt 1: Xem tại đây

Đợt 2: Xem tại đây

You may also like...