KHAI GIẢNG LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ UDCNTT KHÓA 24

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thông báo khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

  1. Ngày khai giảng: ngày 14 tháng 12 năm 2020
  2. Ngày học: Thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
  3. Buổi học: Buổi tối
  4. Địa điểm học: Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Chi tiết: Xem tại đây

You may also like...