KHAI GIẢNG LỚP ÔN KIỂM TRA CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC TIẾNG ANH CTUT KHÓA 5

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thông báo khai giảng lớp ôn kiểm tra chứng nhận năng lực tiếng Anh CTUT như sau:

  1. Ngày khai giảng: ngày 18 tháng 01 năm 2021
  2. Ngày học: Thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
  3. Buổi học: Buổi tối
  4. Địa điểm học: Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

You may also like...