Thông báo tạm ngưng giảng dạy trực tiếp các lớp đang học

        Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thông báo đến các học viên đang tham gia học các lớp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và các lớp tiếng Anh TOEIC CTUT như sau:

        – Tạm ngưng giảng dạy trực tiếp từ ngày 17/6/2021.

        – Trung tâm sẽ thông báo trực tiếp đến học viên thời gian tập trung học lại sau.

       Kính chào./.

You may also like...