KHAI GIẢNG LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ UDCNTT KHÓA 28

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thông báo khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

  1. Ngày khai giảng: ngày 26 tháng 7 năm 2021
  2. Ngày học: Thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
  3. Buổi học: Buổi tối

Liên hệ đăng ký: Cô Miêu Thanh: 079.5811353.

Kênh thông tin trực tuyến: Facebook: TT Ngoại ngữ-Tin học CTUT

 

You may also like...