Thông báo mở lớp bổ sung kiến thức tiếng Anh trình độ A2, B1

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thông báo khai giảng lớp ôn bổ sung kiến thức tiếng Anh trình độ A2, B1 như sau:

  1. Ngày khai giảng: ngày 15 tháng 12 năm 2021
  2. Ngày học: các ngày trong tuần
  3. Buổi học: buổi tối
  4. Địa điểm học: trực tuyến

Chi tiết: Xem tại đây

You may also like...