Học bổng tiếng Anh giao tiếp, IELTS tại Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế SunRise

Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế SunRise tài trợ 20 suất học bổng lớp tiếng Anh giao tiếp, IELTS cho sinh viên các lớp chính quy với điều kiện:

  1. Học lực học kỳ gần nhất đạt từ giỏi trở lên
  2. Điểm trung bình khóa Anh văn gần nhất tại trường đạt từ 3.2 trở lên

Thời hạn xét học bổng đến hết ngày 26/11/2022. Sinh viên đăng ký cho CVHT của lớp.

You may also like...