Khai giảng lớp tiếng Anh B1 – liên kết Đại học Cần Thơ

        Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học phối hợp với Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng thực hiện mở lớp tiếng Anh trình độ B1 (theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam) liên kết với Đại học Cần Thơ, cụ thể:

         – Giảng viên giảng dạy: Khoa Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ.

         – Địa điểm học: Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

         – Thời gian học: các ngày trong tuần hoặc thứ 7, Chủ Nhật.

         – Hình thức học: Trực tiếp/trực tuyến.

         – Ngày hết hạn đăng ký: 07/4/2024.

         – Ngày dự kiến khai giảng: 13/4/024.

         => Chi tiết thông báo: Xem tại đây