Thông báo mở Khóa học tiếng Nhật miễn phí dành cho sinh viên Khóa 2017

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thông báo đến sinh viên và viên chức, giảng viên Nhà trường như sau:

– Nội dung: Giảng dạy 10 bài đầu tiên trong tổng số 25 bài của giáo trình Minna no nihongo sơ cấp N5 tiếng Nhật.

– Đối tượng đăng ký: Sinh viên chính quy năm thứ 4 (Khóa 2017) các ngành cơ điện tử, kỹ thuật công trình xây dựng, quản lý xây dựng, quản lý công nghiệp và viên chức, giảng viên của Nhà trường.

– Khai giảng: Ngày 15/6/2021.

– Giờ học: Từ 18g00 đến 20g00 tối thứ 3, thứ 5 hàng tuần.

– Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/6/2021.

– Địa điểm đăng ký: Tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.

Chi tiết: Xem tại đây

You may also like...